Bayang Magiliw
perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay
Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal
Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma’y di magdidilim
Lupa ng araw
ng luwalhati’t pagsinta
Buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya
Na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.’


Ako ay Filipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan at Makabansa.