Alegria, oh Alegria
Puno ka sa Kabibo’g Paghigugma
Panalipdan ug pakamatjan
Ikaw na among yutang natawhan
Dili tugutan lampingasan
Nga ila kaw pasipad-an
Atong ignajan ug payanggaon
Alegria kong mahal

Ang imong mabungahon nga kapatagan
Gitikad, gipahimuslan sa katawhan
Ang tubig mo ug hangin
Nagagikan sa kabukiran
Grasya sa Kahitas-an, atong pasalamatan

Alegria, oh Alegria
Puno ka sa Kabibo’g Paghigugma
Panalipdan ug pakamatjan
Ikaw na among yutang natawhan
Dili tugutan lampingasan
Nga ila kaw pasipad-an
Atong ignajan ug payanggaon
Alegria kong Mahal

Pagkagana gajud sa imong danaw
Taghayukan sa bidlisiw sa adlaw
Bisan hain kami
Ikaw gajud pagahandumon
Mapasigarbohon kami sa imo
Kay kami Alegrianhon

Alegria, oh Alegria
Puno ka sa Kabibo’g Paghigugma
Panalipdan ug pakamatjan
Ikaw na among yutang natawhan
Dili tugutang lampingasan
Nga ila kaw pasipad-an
Atong ignajan ug payanggaon
Alegria kong mahal
Alegria kong Mahal